Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen


Vennesla Røde Kors Besøkstjeneste ønsker deg som medlem!


Besøkstjenesten besøker Venneslaheimen og Venneslatunet hver onsdag formiddag.

Itillegg er også enkelte av oss frokostverter ved Venneslaheimen.

Vi følger også beboere på Venneslaheimen til spesialist, røntgen og tannlege.

Enkelte av medlemmene er også med på kjøkkentjenesten ved Venneslatunet.


Vi møtes første mandag i måneden over en kaffekopp på Røde Kors huset for å utveksle erfaringer og meninger.


Vil du være med?

Ta kontakt med Leder av besøkstjenesten:

Inger Lise Friberg på telefon 38 15 72 92 eller 913 16 293Norges Røde Kors Besøkstjeneste

Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert.

Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.


Du kan gjøre en innsats - Engasjer deg som besøksvenn!


Det  å være ensom har blitt nesten tabu. Idealet er å ha mange venner og et bredt sosialt liv.

Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.

Over hele landet har Røde Kors Besøkstjeneste tilbud om faste besøksordninger i private hjem.

Over 600 institusjoner har også fast, ofte ukentlig, besøk av Besøkstjenesten.

Besøksvennene er til hjelp og støtte for ensomme langtidssyke, eldre, unge, enslige forsørgere som opplever isolasjon, ensomme innvandrere og personer med psykiske lidelser.

Besøkstjenesten driver også ulike former for kontaktskapende aktiviteter for grupper av mennesker.

Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet.

Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det.

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?

I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom.

Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon.

De kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

Du kan også spørre legen din om det er besøkstjeneste i nærheten av der du bor.