Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen

Førstehjelpskurs,

12 timer


Kurset er i henhold til retningslinjer fra Norsk Sikkerhetsorganisasjon (NSO)

og tar for seg sentrale førstehjelpsemner.

Kurset følger også Norsk Førstehjelpsråds retningslinjer og anbefalinger.


Kurset har en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.


Opplæring på dette nivået egner seg for vektere, førstehjelpsansvarlige i bedrifter og lignende.Kurset tar for seg følgende emner:


- Varsling til nødnummer 1-1-3

- Undersøkelse av pasient

- Bevisstløshet og sideleie

- Livløshet og hjerte- lungeredning

- Fremmedlegeme i luftveiene

- Sirkulasjonssvikt

- Skadelære

- Akutte sykdommer

- Rus og forgiftninger

- Kjemikaliskader