Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen

Insektstikk


Bitt og stikk kan føre til allergiske reaksjoner.

Pasienten kan da bli urolig, engstelig, kvalm, få utslett eller bli svært blek, få pusteproblemer, kramper og bli bevisstløs.

 

Personer med kjent allergi er mest utsatt. En allergisk reaksjon kan være farlig og har en mistanke om allergisk reaksjon skal man ringe 113. Smerter etter bitt og stikk kan forøvrig lindres med Xylokain.


Ved insektsstikk bør brodden fjernes forsiktig, først og fremst for å forebygge infeksjon i stikkstedet.

Blir man bitt av flått/skaumann så fjern denne ved å ta tak så nær hodet som mulig med for eksempel en pinsett og vri rundt.

Dersom den som blir bitt får rødt utslett eller føler seg uvel med feber, ta kontakt med lege.


Ved huggormbitt er det viktig å ta det med ro slik at giften ikke spres raskt i kroppen.

Kontakt lege.

Dersom den som er bitt føler seg uvel og svimmel, svett og kvalm, ring 113.


Kommer du i kontakt med brennmanet, er det første du bør gjøre å skylle med rikelig med vann.

Dette kan få vekk noe av neslecellene, som gir irritasjon i huden.

Deretter kan du smøre på Xylocain salve (fås på apotek), som virker bedøvende på huden.

Det samme rådet gjelder dersom du har vært i kontakt med brennesle.


I Sør-Norge finnes fjesingen.

Det er en bunnfisk, som har en giftig brodd på kroppen.

Den trives på bunnen i relativt grunt, varmt vann.

Dersom du trår på en fjesing, vil du etterhvert få kraftige smerter i foten.

For allergiske personer kan et fjesingstikk være farlig, og de må oppsøke lege snarest.

Ellers er fjesingstikk relativt ufarlig, men meget smertefullt.

Behandling med smertestillende medikamenter kan bli nødvendig.