Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen

Følger din bedrift kravene til Førstehjelp? 

"Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren."

(Arbeidstilsynet: Veiledning til arbeidsmiljøloven)

 

En frisk kropp som lar oss utfolde oss i lek, arbeid og fritid er noe alle mennesker verdsetter høyt. Ulykker og skader kan sette grenser for vår mulighet til og utfolde oss å bruke dette fantastiske instrumentet.


For å sikre arbeidstakere og miljøet rundt bedriftene har vi fått et omfattende regelverk for å forebygge ulykker, ta vare på sikkerheten og redusere skade når noe går galt. Nyere forskning viser også at dette er god økonomi for bedriftene ved lavere sykefravær og større produktivitet hos de ansatte.


Som nevnt er regelverket etter hvert blitt stort, omfattende og uoversiktlig. De fleste bransjer og næringer har i dag et eget regelverk. Det finnes også internasjonale konvensjoner som vi i Norge må forholde oss til.


Det er likevel enklere og mer oversiktlig enn det kan se ut, Norsk lov, representert ved Arbeidsmiljøloven av 4 februar 1977 er utgangspunktet for det arbeids Arbeidstilsynet gjør. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) tar utgangspunkt i Sivilforsvarsloven av 17.juli 1953 vedrørende krav til egenbeskyttelse og etablering av industrivern. Dette er to tilsynsetater som stiller krav førstehjelp, i tillegg har flere andre bransjeforbund også egne regelverk de fører tilsyn etter. De bransje-tilpassede reglene er spesifisering, presisering og veiledning av det loven sier. I det følgende er det tatt utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets veiledning til denne for å kunne lage en folder som dekker de fleste forhold. Skjemaet for beregning av behovet for utstyr i en bedrift bygger på NSOs "Bestemmelser og retningslinjer for industrivern".


Hva betyr dette i praksis?

 

1. I arbeidstilsynets veiledning er det spesifisert nøyaktig hva kofferten skal inneholde. Norges Røde Kors storkoffert tilsvarer innholdet til stasjonær enhet. Detter er utstyr en bedrift er ansvarlig for å ha. Det er en rikholdig koffert som dekker bredden for basis førstehjelp. Den er beregnet på arbeidsplasser opp til 50 ansatte. Som supplement til stasjonær enhet er arbeidsgiver ansvarlig for å ha en utrykningsenhet der avstanden er større, hos oss definert som Norges Røde Kors medium koffert.


2. Hva er så lett tilgjengelig? Sekundene teller er et begrep i akutt medisinen. Rask og riktig behandling kan fort bli et spørsmål om liv og død. Ved hjertestans eller ufri luftvei skades hjernen allrede ette 2-3 minutter. Ved brannskader er de første sekundene avgjørende for om det blir en dyp og alvorlig skade eller en lett overfladisk forbrenning. Er det fingre ansikt eller kjønnsorganer blir konsekvensene sore. Basis førstehjelpsutstyr bør ikke være mer enn få steg unna. På en arbeidsplass med mer enn en bygning bør det være en enhet i hver bygning. Er det flere etasjer bør det være utstyr i annenhver etg. Sentralt på arbeidsplassen bør det være en stor koffert, båre og oksygenutstyr. Arbeids-giver er ansvarlig for at de ansatte vet hvor utstyret er og at de kjenner bruken av det.


3. Hva slags utstyr? I tillegg til kofferter er oksygen å regne som basis førstehjelpsutstyr. Norges Røde Kors har enkle oksygenapparater med fast innstilt flow på 6 l/pr. min. Dette er en ufarlig mengde oksygen å gi. Oksygen er naturlig i førstehjelp. Husk målet med all førstehjelp er å opprettholde god oksygentilførsel til cellene i kroppen. Å øke konsentrasjonen i innåndingsluften kan være livreddende i mange situasjoner (gass/røykforgiftninger, hodeskader, hjertelidelser..). I tillegg til oksygenutstyr ser vi nå en utvikling som går mot at industribedrifter skaffer utstyr for tidlig defibrilering, med betjeningsvennlig og sikkert utstyr.


For bårer er retningslinjene klare, båre bør være tilstede der det kan antas å bli bruk for den. Båren er et selvfølgelig førstehjelpsredskap, ikke bare til forflytning men også til stabilisering og smertelindring. Med båre kan en legge den skadde i sjokkleie og sørge for god blodtilførsel til mageinnhold å komme ned i lungene. Båren hører hjemme på alle typer arbeidsplasser.


Arbeidsgiver er pålagt å ha øyeskylleutstyr på arbeidsplasser der det er fare for sprut av kjemikalier i øynene. Dette betyr at på arbeidsplasser der det er flytende kjemikalier bør det også være utstyr for øyskylling. Her teller sekundene og utstyret skal være lett tilgjengelig. I vår store koffert er det ferdig øyeskylleflaske, og i tillegg har vi en egen øyeskylle-stasjon som spesialenhet for denne type skader.