Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen

Kvalifisert kurs i førstehjelp

30 timer


Kurset er basert på Norges Røde Kors Hjelpekorps grunnutdanning og bringer deltakerne på

kvalifisert nivå i førstehjelp.


Kurset egner seg for ansatte i bedrifter med spesielt ansvar og behov for kompetanse,

sanitetsgrupper eller innsatsgrupper.


Kurset har et fornuftig forhold mellom teoretisk og praktisk undervisning.


Undervisningen bygger på boken Førstehjelp, utgitt av Norsk Førstehjelpsråd

i samarbeid med Gyldendal Undervisning i 2007.


Boken følger de siste retningslinjer og prosedyrer i førstehjelp.Kurset tar for seg følgende emner:


- Varsling til nødnummer 1-1-3

- Undersøkelse av syk eller skadet person

- Bevisstløshet og sideleie

- Livløshet og HLR (voksen og barn)

- Fremmedlegeme i luftveiene

- Sirkulasjonssvikt

- Skadelære

- Sykdomslære

- Rus, forgiftninger og kjemikaliskader