Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen


Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen.

Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører,

dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Vi arbeider etter syv hovedprinsipper.

 

 

Humanitet

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken.

Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse.

Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket.

Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.


 

Upartiskhet

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.


 

Nøytralitet

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.


 

Uavhengighet

Røde Kors er uavhengig.

Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover,

må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene.


 

Frivillighet

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemsskap

og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.


 

Enhet

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon.

Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.


 

Universalitet

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status

og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.