Forside Hjelpekorpset Røde Kors Ungdom Barnas Røde Kors Besøkstjenesten Lokalforeningen

Skredvett


Når man skal gå i fjellet vinterstid er det viktig å være klar over faren for snøskred.

Her følger noen tips om hva du kan gjøre for å unngå skredfarlige områder.


Flakskred og løssnøskred

 Når vi snakker om skred, er det først om flakskred.

Ved flakskred kans snøen i hele fjellsiden gli ut som et stort flak,

før det brekkes opp i større og mindre blokker som virvles nedover.

Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider som er mellom 30 og 50 grader bratte.

Under ugunstige forhold kan det være skredfare i hellinger på bare 20 grader.


Løssnøskred

Løssnøskred går helst i løs eller våt snø i bratte sider.

Løssnøskredene har en langstrakt pæreform nedover fjellsiden og er nokså begrenset i omfang.

 

Lesider

Fjellsider som ligger i le for vinden samler store snømengder.

Den snøen som transporteres av vinden blir slipt, knust og pakket tett.

Dette fører til at det dannes flak som kan henge sammen over hele fjellsiden.

 

Små Lesider

Selv små lesider på 10-15 meter kan gi alvorlige skred.

Du bør holde deg unna lesider som er jevne og snøtunge, selv om de ikke virker avskrekkende høye.


Hold Avstand

Er snøsiden jevn og glatt oppover, kan et fast flak strekke seg helt ned i dalen.

Dersom flaket belastes, kan det brekke løs. Hold derfor avstand i jevne lesider.

 

Vær trygg – følg rygg 

Når du velger vei i vinterfjellet er det en god regel å se seg ut rygger og høydedrag som er såpass avblåst

at stein og busker stikker opp.

 

Bekkedaler

I trange bekkedaler kan det skje ulykker.

Går du nede i bunnen av bekkedalen, kan du belaste flaket i lesiden og få et eventuelt skred over deg.

Gå ikke i lesiden, men oppe på flaten – selv om det er dårligere skiføre der.

 

Vær og vind

Det er først og fremst vinden med stor snøtransport som skaper skredfare i fjellet.

Blåser det sterkt, øker snømengden og dermed skredfaren kraftig i lesidene.

Det blåser ofte mer i høyden enn nede i dalen.

Når vinden skifter retning får vi nye lesider.

Store snømengder over kort tid øker også skredfaren.

Ved omslag til mildere vær, vil skred lettere løsne.

Lange kuldeperioder gir etter hvert svært løs snø nede ved bakken.

Av og til kan du høre et drønn og merke at snødekket synker litt sammen.

Da skal du være ekstra på vakt.


Snøprofil og spadeprøve 

Du kan lære mye om snødekket ved å grave snøprofil.

Det skal ganske mye erfaring til for å vurdere skredfaren ut fra snøprofil.

Har du mistanke om at det er skredfare, så GÅ UTENOM.

For å vurdere lagdelingen i snødekket og lage en snøprofil gjør du følgende:

  •  

Velg ut et lite leheng (NB! Godt under 5 meter høyt) som er representativt for vindretningen

      og grav en sjakt 1- 2 meter ned i snøen.

      Grav helt ned til bakken og jevn til snøveggen. De forskjellige snølagene vil nå komme til syne.

      Undersøk hvor faste lagene er og hvordan de er forankret til hverandre og til bakken.

      Stikk løs en blokk med spaden og se hvor lett den glir ut.


Dersom du blir tatt av skred

Blir du tatt av skred, er det om å gjøre å bli kvitt sekk, ski og staver.

Forsøk deretter å svømme på overflaten.

Blir du begravd av snøen, er det viktig å krype sammen som en ball og dekke for munn og nese.

 

Dersom du ser noen bli tatt av skred

Merk deg stedet der personen sist ble sett og start leting, overflatesøk, straks.

Undersøk først om det kan gå nye skred.

Registrer effekter som blir funnet, let så systematisk i en kjegleform fra der personen forsvant,

stikk skistaven med korte mellomrom (cirka 75 cm) i hele dens lengde helt ned i snøen.

Er det flere om å lete, går en eller to personer straks etter hjelp.

Kast ikke bort de verdifulle første minuttene.

Det er i disse minuttene sjansene er størst for å finne overlevende.

 

Sender/mottaker-utstyr

Norges Røde Kors Hjelpekorps anbefaler alle som ferdes i bratte vinterfjell og utenfor løypene nær alpinanlegg

å bruke sende/mottaker (S/M).

S/M er det beste kameratredningshjelpemiddel som finnes i dag.

S/M må være slått på og festet riktig på kroppen under ytterklær for å virke.

Spade og sonedstang må medbringes i sekken og man må ha trent på bruken av S/M.

Riktig bruk av S/M kan redde liv.